UGUiSU STORE
Shirayuki Towel {Shibori}
Shirayuki Towel {Hydrangea}
TORANEKO BON BON Cat Dishcloth
Shirayuki Towel {Sakura Green}
Shirayuki Towel {Sakura Blue}
Akebi Weaving Trivet
Kaya Woven Dishcloth (8 Layers)
Oku-Aizu Matatabi Baskets [Small]
Oku-Aizu Matatabi Baskets [Medium]